4 til 5 år

Studier har vist at barn følger de samme trinnene i utviklingen. Ikke fortvil om barnet ditt ikke har de samme ferdighetene som alderen tilsier. Barn utvikler seg individuelt. Dersom du er bekymret, ta kontakt med barnehage, helsestajon eller foreldrehjelp.no

Oppmerksomhet 4 år til 5 år :
 • Peker på kroppen og sier hvor det gjør vondt.
 • Registrerer berøring med lukkede øyne. Kan si hvor det berøres.
 • Er oppmerksom på deler i helheten.Feks. kan si hvilket puslespill biten tilhører
 • Barnet kan ha delt oppmerksomhet. Selv om barnet er opptatt med lek, kan de få med seg beskjeder gitt en annen plass i rommet.
 • Barnet kan leke uten å avbryte andre.
 • Barnet kan delta i lek og frie aktiviteter, og følge andre sine innspill og regler.
Hukommelse 4 år til 5 år :
 • Sier lange setninger korrekt.
 • Gjenkjenner de fleste farger.
 • Husker telleremsene til 20.
 • Kan på oppfordring nevne ting som finnes på feks. kjøkken, bad, i stuen, i en spesiell skuff.
 • Uttrykker ønsker om fremtiden feks. hvordan barnet vil feire bursdag sin.
Lek og aktiviteter 4 år til 5 år :
 • Leker rollelek og kan ha mange ulike roller i løpet av leken.
 • Har en ide til leken og utvikler den sammen med andre underveis.
 • Viser interesse for å spille spill sammen med andre barn.
 • Liker å leke hermegåsa, og andre regelleker.
 • Viser kreativitet hvis det legges frem formingsmateriell.
Språk og kommunikasjon 4 år til 5 år :
 • Bruker fortidsform av verb feks. kjøpte, gikk, reiste
 • Bruker flertallsform av substantiv feks. guttene, biler, bilene
 • Kan svare på hva ting brukes til feks. ting på kroppen, verktøy, kjøkkenmateriell. Barnet svarer ut fra erfaring de har med disse tingene. Barn som vokser opp på en gård kan mye om gårdsredskaper, dersom de har erfaring med dem. Barn som hjelper mye på kjøkken, kan mye om kjøkkenredskap osv.
 • Barnet svarer utdypende på spørsmål, og kan fortelle en historie.
 • Forstår og beskriver handlingen i et bilde
 • Forstår bøyning av tilleggsord feks. større , mindre, minste
 • Barnet kan snakke om ting som skal hende.
Sosial kompetanse 4 år til 5 år :
 • Samarbeider med andre barn.
 • Deltar i gjemmeleken og klarer å gjemme seg helt til det blir funnet.
 • Oppfatter raskt hvis andre ikke vil det samme, og er lei av leken.
 • Gjør aktiv innsats for å bli venner igjen etter å ha vært uvenner.
 • Har rettferdighetssans og ønsker at andre skal være rettferdige.
 • Spør om å få lov til å låne andre sine ting.
 • Kan se på en sak fra flere sider, etter veiledning fra voksne.
 • Kan beskrive ting ved seg selv feks. jeg har krøller, kan hoppe høyt , og jeg kan sykle.
Selvregulering 4 år til 5 år :
 • Har en viss selvkontroll, og viser følelser uten at det går ut over andre.
 • Prøver å ikke avbryte andre hvis de er i samtale.
 • Klarer å vente til alle har satt seg selv om de har lyst til å begynne med en gang. F.eks. spise is , åpne presanger slik at alle skal få se.
 • Er opptatt av skillene mellom rett/galt, riktig/feil, fantasi/virkelighet, godt/vondt
 • Reagerer passende på nederlag i spill
 • Argumenterer for hvorfor man har gjort som man gjorde.
 • Tør å prøve nye ting, og takler utfordringer i trygge omgivelser.
Grovmotorikk 4 år til 5 år :
 • Viser utholdenhet i grovmotoriske aktiviteter.
 • Kaster og tar imot stor ball.
 • Går med god koordinasjon og sikkerhet.
 • Holder balanse på en trestamme, hengebro el.
 • Har god balanse i fotball, og klarer treffe ballen i mål.
Finmotorikk 4 år til 5 år :
 • Tegner «hodefoting». En sirkel er hodet, armer og bein kommer ut fra hodet. Kan ofte tegne detaljer i ansiktet.
 • Modellerer kjente figurer med modelleire (slanger, kuler, boller)
 • Konstruerer større ting med lego eller duplo.
 • Skriver enkle tall og bokstaver dersom dette er interessant.
 • Har sikker motorisk kontroll ved bruk av Playstation eller PC.
Ferdigheter i hverdagen 4 år til 5 år :
 • Tør å prøve nye ting, takler utfordringer i trygge omgivelser.
 • Har knyttet vennskapsbånd.
 • Er hjelpsom og oppmerksom overfor andre.
 • Kan hele navnet sitt og husker hvor gammel det blir neste gang.
 • Liker å gjøre ferdig oppgaver.
 • Kan kle på seg selv.
 • Rydder opp etter seg.
 • Har god kunnskap om seg selv.
 • Barnet gjør seg lett forståelig.

Stadiene som jeg har beskrevet, er med utgangspunkt i boken     «Utviklingsbilleder» av Jørgen Lyhne og Anna Marie Langhoff Nielsen, skjemaene «ALLE MED» og  «Å BY BARNET OPP TIL DANS» fra Info Vest forlag , egne observasjoner og notater.