Psykisk helse-hvordan kan vi støtte tenåringen vår !

Psykisk helse-hvordan kan vi støtte tenåringen vår ?

De aller fleste tenåringer trives godt i livet. De er fornøyd med foreldrene sine, vennene sine, skolen de går på og i lokalmiljøet de bor. Flertallet har god fysisk og psykisk helse, og ser på sin egen fremtid med betydelig optimisme.

Ungdata startet sine landsomfattende undersøkelser blant tenåringer i 2010. Tall fra UNG DATA i 2018 viser at noen unge sliter med ensomhet, og ca 9% har ikke en fortrolig venn som de kan lufte problemene sine med. Ungdata forteller også om en økende tendens blant ungdoms- og vidergående- skoleelever som utvikler psykiske helseplager. Jenter sliter mer enn gutter. Jenter er ofte flinkere å be om hjelp enn gutter.

En utviklingstrekk i 2018 er flere tenåringer har mindre optimisme for fremtiden, og de psykiske helseplagene blant ungdom øker . I undersøkelsen «Psykt flink-en rapport om stress og press blant ungdom utført av Respons Analyse for Røde Kors , er tenåringer blitt spurt om hvordan de oppfatter hverdagen.

Mange rapporterer om et kropps- og prestasjons-press. Videre svarer 25 % av tenåringene at de holder problemene for seg selv. De snakker ikke med noen om hva som plager dem.

TIPS ved Stavanger Universitetssykehus (tidlig oppdagelse og behandling av psykoser) sier at 75 % av de som får en psykisk lidelse, får det før 25 år. Mange venter for lenge med å søke hjelp, og da øker sannsynligheten for at lidelsene blir verre og vanskeligere å helbrede. En god nyhet for mange er at dersom du søker hjelp tidlig, er sjansen for å bli frisk dobbelt så stor.

HVORDAN KAN FORELDRE FOREBYGGE OG STØTTE  :
Oisann, kommer du ikke lenger? Bli abonnent og få første måned helt gratis og uforpliktende. Fortsetter du som abonnent vil du motta eksklusive tips & råd og mulighet til å stille spørsmål til Hilde for kun 99,- kr pr måned. Ingen oppsigelsestid.

Språkutvikling 0 – 6 år

« Å lære språket er noe av det viktigste som skjer i barnets liv. Gjennom språket lærer vi å forstå verden «. « Språket er avgjørende for den intellektuelle, emosjonelle og sosiale utviklingen».
      FRA BOKEN Barns språkutvikling av Anne Høigård, 2013.

For å snakke med hverandre, leke med hverandre, forklare hvordan vi har det inne i oss, ja faktisk for å tenke, trenger vi ord. Vi trenger også å forstå hva ordene betyr.

Oisann, kommer du ikke lenger? Bli abonnent og få første måned helt gratis og uforpliktende. Fortsetter du som abonnent vil du motta eksklusive tips & råd og mulighet til å stille spørsmål til Hilde for kun 99,- kr pr måned. Ingen oppsigelsestid.

Språkutvikling 7 – 12 år

I barns språkutvikling fra 7 til 12 år, kan vi utøve foreldremagi på mange områder. Å lese for og lese med , ha tid til å lytte og snakke sammen, er grunnmuren for barnet i denne alderen.

FORBEREDENDE LESE-OG SKRIVE OPPLÆRING

Som foreldre ønsker vi å svare på spørsmål om bokstaver, og vi synes det er stas når barnet begynner å bli opptatt av å skrive navnet sitt. Vi skriver ned navnet og barnet kopierer. Når barnet blir interessert i bokstaver, lær barnet om BOKSTAVTEGNET og LYDEN. Bokstavtegnet til bokstaven er S og lyden til bokstaven er sss (tungen mot fremtennene).

Oisann, kommer du ikke lenger? Bli abonnent og få første måned helt gratis og uforpliktende. Fortsetter du som abonnent vil du motta eksklusive tips & råd og mulighet til å stille spørsmål til Hilde for kun 99,- kr pr måned. Ingen oppsigelsestid.

Språkutvikling 13-18 år

Vi trenger litt foreldremagi for å se nyanser i kommunikasjon og refleksjon.
Det er viktigere for ungdom å ha et godt og nyansert språk nå, enn det var for bare en generasjon siden. Vi kommuniserer mye mer enn før og med flere mennesker. Vi har mange valg vi skal ta, og vi må ha et språk hvor vi kan tenke alternativer og diskutere muligheter. Vi må ha et språk med ord som beskriver nyanser. Alt er ikke bare svart eller hvitt.

Som foreldre til ungdom skal vi ha STORE ØRER og LITEN MUNN. Ungdommen din vil komme til deg med ting han eller hun er opptatt av. Feks :

Oisann, kommer du ikke lenger? Bli abonnent og få første måned helt gratis og uforpliktende. Fortsetter du som abonnent vil du motta eksklusive tips & råd og mulighet til å stille spørsmål til Hilde for kun 99,- kr pr måned. Ingen oppsigelsestid.

Å ta kontroll over følelsene 1-6 år

Å ha kontroll over følelsene våre er viktig for oss selv,og viktige i samhandling med andre. Vi er født med mange følelser og instinkter. Disse må vi ha for å overleve . Etterhvert skal vi lære barnet å ta kontroll over følelsene sine. For å beskrive hvordan vi kan støtte barnet vårt, er det viktig å vite litt om begrepene selvregulering og samregulering.

Først vil jeg forklare litt om hvordan vi bør støtte barnet. Etterpå beskriver jeg tre situasjoner, og hvordan jeg ville ha løst disse med bakgrunn i teorien.

Oisann, kommer du ikke lenger? Bli abonnent og få første måned helt gratis og uforpliktende. Fortsetter du som abonnent vil du motta eksklusive tips & råd og mulighet til å stille spørsmål til Hilde for kun 99,- kr pr måned. Ingen oppsigelsestid.

Å ta kontroll over følelsene 7 -18 år

Å ta kontroll over følelsene våre er viktig for oss selv og i samhandling med andre. Vi er født med mange følelser og instinkter. Disse må vi ha for å overleve . Etterhvert skal vi lære barnet og ungdommen å ta kontroll over følelsene sine.

Følelsene vil aldri forsvinne. Vi må lære å ta kontroll over dem.

Noen barn, ungdommer og voksne har sterke reaksjoner når de blir sinte, lei seg eller frustrert. Dette kan vi som foreldre, oppleve som skremmende eller truende. Barna kan ha sterke reaksjoner når de blir glad også, men disse følelsene gjør oss glad sammen med dem.

Oisann, kommer du ikke lenger? Bli abonnent og få første måned helt gratis og uforpliktende. Fortsetter du som abonnent vil du motta eksklusive tips & råd og mulighet til å stille spørsmål til Hilde for kun 99,- kr pr måned. Ingen oppsigelsestid.