Sint mamma og redd småjente

Sint mamma og redd småjente

En jente på 2 år ville gå selv, men det var tydelig at mammaen hadde det travelt. « Sett deg opp i vognen med en gang», sa mammaen med sint høy stemme. Barnet begynte å gråte, og gjorde ingen tegn til å ville sette seg opp i vognen. Mammaen sa med enda sintere høy stemme : « Da får du bare bli her «. Mammaen satte opp farten og barnet ble stående igjen. Jeg kunne se at barnet ble redd, og gråten endret seg til å bli mer panisk. Etter ti meter kom mor tilbake, løftet barnet og satte henne hardt i vognen. Jeg hørte barnet gråte i lang tid, og mor tok ingen initiativ til å snakke med henne eller trøste henne.

Her er tips og råd til hvordan vi kan løse dette på en bedre måte :

 Upps, kommer du ikke lenger? Bli abonnent og få eksklusive tips & råd for kun 99 kr pr mnd. Inkluderer også personlig rådgivning m.m. fra Hilde.

Barnet og seksualiteten

Barnet og seksualiteten

Tore Langfeldt, psykolog og sexolog, sier : « Du bestemmer ikke hvordan din seksualitet skal bli. Den bare er slik «.

Margrete Wiede Aasland, pedagog og spesialist i sexologisk rådgivning, sier : «Det er viktig for barns seksuelle utvikling at de får kjærlighet, god omsorg og nærhet . Barn trenger god og lovlig kroppskontakt og speiling fra foreldre, søsken og nære omsorgspersoner. De må gis kunnskap og språk om genitalier, kropp, seksualitet, pubertet og kroppslig utvikling, forplantning og følelser. Da kan de selv etter hvert uttrykke seg med ord som beskriver følelser og seksualitet».

Barn har liten forståelse av hva seksualitet er. De leker og utforsker. Underveis oppdager barnet kjønnsorganene sine, tar på dem og utforsker dem i varierende grad. Langfeldt sier : «Mange barn har etablert et bevisst forhold til sin egen seksualitet i 5-6 års alderen. Andre barn kan være 11-12 år». 

Her er noen tips til hvordan vi kan støtte barnet i den seksuelle utviklingen

 Upps, kommer du ikke lenger? Bli abonnent og få eksklusive tips & råd for kun 99 kr pr mnd. Inkluderer også personlig rådgivning m.m. fra Hilde.

Barn og søvn

Barn og søvn

Barnet vårt trenger søvn, og vi som foreldre trenger at barnet sover for at vi skal fungere i våre liv. Vi kan møte mange utfordringer når det gjelder barn og søvn. Fra spedbarnet som skal vennes til at det finnes dag og natt, til småbarnet som heller vil være sosial enn å sove, til barnet som alltid får mange rare tanker og spørsmål når de skal legge seg om kvelden eller våkner om natten med vonde drømmer. Så bekymrer vi oss for ungdommen som snur døgnet eller som vi synes sover alt for mye.

Nesten alle foreldre som jeg har snakket med har i perioder hatt utfordringer når det gjelder barn og søvn. Foreldre løser dette på ulike måter. De fleste foreldre synes at de har vært for sinte, bestemte eller er usikre på om de har gjort noe som kan skade barnet sitt.

Her er noen tips og råd :
 Upps, kommer du ikke lenger? Bli abonnent og få eksklusive tips & råd for kun 99 kr pr mnd. Inkluderer også personlig rådgivning m.m. fra Hilde.

Temperament og oppdragelse

Temperament og oppdragelse

Vi vet at barn blir født med ulikt temperament. Jeg hører ofte foreldre si : « Jeg har flere barn og de er så forskjellige. Jeg prøver å oppdra dem likt, men det som virker på Hans fungerer ikke på John . Det er vanskelig å vite hva som fungerer».

Temperament handler om den måten følelsene kommer til uttrykk på.

Svein Erik Ulvund, professor i pedagogikk sier : «Temperament er i stor grad en medfødt egenskap ved personligheten. Temperamentet kan likevel forandre seg etterhvert som barnet blir eldre». Den måten du som foreldre takler barnet på, vil ha stor betydning for hvordan personligheten blir.

TEMPERAMENT – dette betyr det for oss
 Upps, kommer du ikke lenger? Bli abonnent og få eksklusive tips & råd for kun 99 kr pr mnd. Inkluderer også personlig rådgivning m.m. fra Hilde.

 

Hun savner mammaen eller pappaen sin

Hun savner mammaen eller pappaen sin

Sofie på 7 år sier til meg : « Jeg er ganske lei meg egentlig. Mamma og pappa har tatt en pause og bor hver for seg. Når jeg er hos mamma savner jeg pappa. Når jeg er hos pappa savner jeg mamma. Jeg savner noen hele veien jeg».
Jeg spør Sofie : « Er det lenge siden mamma og pappa flyttet hver for seg ?»
Sofie: « Fra sånn jul i fjor og nå er det jul igjen».
Jeg spør : « Du sier at de har en pause. Hva tenker du om hva som skal skje etter pausen ? «
Sofie svarer : « Jeg tenker at de skal bli sammen igjen så trenger jeg ikke å savne noen hver dag».

Sofie går med et savn inni seg. Et savn som hun ikke klarer å håndtere på egen hånd. Det har vart i ett år. Hvordan kan vi støtte Sofie og barn som har det slik som henne ?

Dette kan du gjøre.
 Upps, kommer du ikke lenger? Bli abonnent og få eksklusive tips & råd for kun 99 kr pr mnd. Inkluderer også personlig rådgivning m.m. fra Hilde.

 

Trenger barnet hjelp til å leke ?

Trenger barnet hjelp til å leke ?

Foreldrene er de viktigste personene i et barns liv. Selv om andre personer som søsken, venner, besteforeldre og personalet i barnehagen påvirker utviklingen av personligheten, er det ingen tvil om at foreldrene har størst betydning. Det er et stort ansvar og en stor glede.

Som foreldre oppfatter vi at alt som barnet gjør er lek, og for oss er ofte lek det motsatte av alvor. Men for barnet er leken alvor både når de leker alene og når de leker sammen med noen . Barnet trenger av og til vår hjelp i leken.

SE HVORDAN VI KAN HJELPE
 Upps, kommer du ikke lenger? Bli abonnent og få eksklusive tips & råd for kun 99 kr pr mnd. Inkluderer også personlig rådgivning m.m. fra Hilde.

Det er lett å få dårlig samvittighet

Det er lett å få dårlig samvittighet.

Nesten daglig skjer det ting i livet som kan gi oss dårlig samvittighet. Det kan være noe vi gjør eller ikke gjør , kanskje en tanke vi får eller noe vi burde ha tenkt på i går. 

I foreldrerollen skjer det ofte. Det er alltid noe man burde ha gjort eller skulle ha gjort. Alle rundt oss har en mening om hva som er riktig og galt når det gjelder å oppdra et barn. Vi blir også til stadig påminnet om det gjennom sosiale medier og tradisjonelle medier. Vi får inntrykk av at vi alltid kunne ha tatt klokere valg. 

Sett i ettertid kunne vi muligens gjort mange ting på en annen måte, men nå gjorde vi ikke det og som oftest må vi leve med det vi gjorde. Sannsynligvis gjorde vi så godt vi kunne,- basert på det vi visste da. Du gjorde et valg og kan ikke omgjøre det.

Hvordan kan vi unngå å få dårlig samvittighet,- er det mulig ? Sannsynligvis er det ikke det, men noen tiltak kan i alle fall redusere mengden av dårlig samvittighet.

FORSLAG TIL HVA DU KAN GJØRE : 
 Upps, kommer du ikke lenger? Bli abonnent og få eksklusive tips & råd for kun 99 kr pr mnd. Inkluderer også personlig rådgivning m.m. fra Hilde.

Se deg selv utenfra

Se deg selv utenfra

Flere foreldre som jeg har snakket med føler seg usikre i foreldrerollen. De fokuserer ofte på hva de ikke får til og det okkuperer så stor plass i tankene at de glemmer å legge merke til hva de faktisk lykkes med. Gjennom å søke informasjon kan vi få nytt blikk på hvilke foreldre vi vil være.

Flere studier er gjort på hva vi bør gjøre som foreldre for at barnet vårt skal få en best mulig oppdragelse. Mange av disse studiene tar utgangspunkt i at vi må klare og se oss selv utenfra. Det betyr at vi må se hvordan vi faktisk oppfører oss sammen med barnet vårt, og ikke hvordan vi ønsker at vi oppfører oss.

LES HER OM HVORDAN KAN VI SE OSS SELV UTENFRA :

 Upps, kommer du ikke lenger? Bli abonnent og få eksklusive tips & råd for kun 99 kr pr mnd. Inkluderer også personlig rådgivning m.m. fra Hilde.

Han er så umulig

Han er så umulig om ettermiddagen.

«Når vi kommer hjem om ettermiddagen er Sigurd ofte så umulig», sier en far til meg,» Han legger seg bare ned i gangen og vil ikke kle av seg. Han finner på så mye tull at ofte lukker jeg bare døren til gangen og sier at han får ligge der til han har kledd av seg og blir snill igjen. Det kan ta lang tid og han gråter mye. Jeg blir helt utslitt av ham», sier far, «hva feiler det ham egentlig».

DETTE KAN DU GJØRE

 Upps, kommer du ikke lenger? Bli abonnent og få eksklusive tips & råd for kun 99 kr pr mnd. Inkluderer også personlig rådgivning m.m. fra Hilde.

På jakt etter lysglimt

På jakt etter lysglimt

Som mor og far har vi hovedansvaret for oppdragelsen til barnet vårt. I ryggmargen har vi våre erfaringer som barn av våre foreldre. Dette blir ofte våre retningslinjer for oppdragelsen. Noen ganger gjør vi tilnærmet likt som våre foreldre gjorde, andre ganger nesten motsatt.

Det vi kanskje ikke er helt klar over er at det foregår mange studier som ser på hvordan barn utvikler seg, hvordan barn lærer best og hvilke egenskaper våre barn trenger for å møte fremtidens samfunn.

Jeg vil presentere metoden løsningsfokusert tilnærming (LØFT) . Denne metoden har vært brukt i barnehager og skoler de siste årene.

LES HVORDAN HER

 Upps, kommer du ikke lenger? Bli abonnent og få eksklusive tips & råd for kun 99 kr pr mnd. Inkluderer også personlig rådgivning m.m. fra Hilde.