Er det feil å kjefte ?

Er det feil å kjefte ?

I nyere pedagogikk snakkes det om at det beste for barnet er å møte den autoritative voksne. De fleste faggrupper som jobber med barn kurses og utdannes på bakgrunn av studier og teorier om at det beste for barnet er å møte den autoritative voksne. Hvem er det ? Er det det samme som den autoritære voksne ?

Hva betyr det for oss som foreldre ?

Oj,kommer du ikke lenger ? Betal 99,-kr pr.måned. Ingen oppsigelsestid. Les så mange artikler du vil, få e-hefte, still personlige spørsmål og få eksklusive tips mm. Inspirasjon for alle foreldre med barn i alderen 0-18 år.

 

Kan vi snakke med barn og ungdom om alt ?

Kan man snakke med barn og ungdom om alt ?

Mediene slår stort opp når det har vært en katastrofe, enten det gjelder en naturkatastrofe, mord, trusler mot samfunnet vårt eller krigs-katastrofer. Som voksne snakker vi mye om dette, og barna rundt oss oppfatter mer enn vi voksne tenker og tror at de gjør.

Barn trenger viktig voksenhjelp for å håndtere dramatiske hendelser i den lille verden rundt dem og i den store utenfor. Råd om hva du bør tenke på og tips til hvordan du kan forberede en forklaring.

Oj,kommer du ikke lenger ? Betal 99,-kr pr.måned. Ingen oppsigelsestid. Les så mange artikler du vil, få e-hefte, still personlige spørsmål og få eksklusive tips mm. Inspirasjon for alle foreldre med barn i alderen 0-18 år.

En viktig dialog med tenåringen din

En viktig dialog med tenåringen din

Ifølge UNG data er mange tenåringer fornøyde med foreldrene sine. Det de er mest misfornøyd med er at foreldrene maser og kjefter mye . ( Husk å …du kan ikke… du må…)

Selv om tenåringene liker at foreldre bryr seg mener de at de har altfor strenge regler hjemme. Mellom 12-16 år skjer det en gradvis løsrivelse fra foreldrene. Da blir det naturlig nok en økende misnøye med forskjellige regler. Tenåringene ønsker å bli tatt på alvor. Aller helst ønsker de å være med på å bestemme hvilke regler som skal gjelde.

For en liten generasjon siden skulle alle tenåringer underkaste seg sine foreldre. Underkastelse førte til et dobbeltliv. Samfunnet er hele tiden i endring. Idag kan enkelte foreldre underkaste seg tenåringene for de vet ikke hva de skal gjøre. Mange foreldre ser på puberteten og ungdomstiden som skremmende.

Råd og tips til hva du kan gjøre :

Oj,kommer du ikke lenger ? Betal 99,-kr pr.måned. Ingen oppsigelsestid. Les så mange artikler du vil, få e-hefte, still personlige spørsmål og få eksklusive tips mm. Inspirasjon for alle foreldre med barn i alderen 0-18 år.

Barnet og seksualiteten

Barnet og seksualiteten

Tore Langfeldt, psykolog og sexolog, sier : « Du bestemmer ikke hvordan din seksualitet skal bli. Den bare er slik «.

Margrete Wiede Aasland, pedagog og spesialist i sexologisk rådgivning, sier : «Det er viktig for barns seksuelle utvikling at de får kjærlighet, god omsorg og nærhet . Barn trenger god og lovlig kroppskontakt og speiling fra foreldre, søsken og nære omsorgspersoner. De må gis kunnskap og språk om genitalier, kropp, seksualitet, pubertet og kroppslig utvikling, forplantning og følelser. Da kan de selv etter hvert uttrykke seg med ord som beskriver følelser og seksualitet».

Barn har liten forståelse av hva seksualitet er. De leker og utforsker. Underveis oppdager barnet kjønnsorganene sine, tar på dem og utforsker dem i varierende grad. Langfeldt sier : «Mange barn har etablert et bevisst forhold til sin egen seksualitet i 5-6 års alderen. Andre barn kan være 11-12 år». 

Her er noen tips til hvordan vi kan støtte barnet i den seksuelle utviklingen

Oj,kommer du ikke lenger ? Betal 99,-kr pr.måned. Ingen oppsigelsestid. Les så mange artikler du vil, få e-hefte, still personlige spørsmål og få eksklusive tips mm. Inspirasjon for alle foreldre med barn i alderen 0-18 år.

Tenåringer i familien

Tenåringer i familien

Å ha tenåringer i familien er spennende. Det er nesten som om barnet ditt endrer seg fra barn til voksen i rekordfart, og plutselig er det mange nye ting å forholde seg til. Mange voksne kjenner seg igjen i tenåringens atferd, valg som skal tas og små utfordringer som blir store. Samtidig vokser tenåringene våre opp i en tid hvor konsekvensene av deres handlinger og valg kan bli delt på sosiale medier. De står altså overfor andre utfordringer enn det vi gjorde.

Tenåringer i huset kan også føre til at vi føler oss lite forstått, fortvilet, nedfor, utbrent, lite satt pris på  eller sinte og rasende. Tenåringer kan oppføre seg både ubarmhjertig og nådeløst mot oss foreldre. Det er mange foreldre som blir såret når de hører at ingenting de gjør er bra nok. Mange tenåringer er også så selvsentrerte at de hele tiden forventer at mor og far stiller opp. Noen overlater alt ansvar til mor eller far.

I min tid som tenåring var det far som var overhodet i familien. Hans ord var lov. Vi fikk mange regler og forbud å forholde oss til. Det førte til at vi valgte å gjøre tenåringsting i det skjulte. Nå trenger tenåringene også at foreldrene setter grenser og følger opp, men på en annen måte enn ved å være autoritær.

Her er noen tips og råd til hva vi kan gjøre :

Oj,kommer du ikke lenger ? Betal 99,-kr pr.måned. Ingen oppsigelsestid. Les så mange artikler du vil, få e-hefte, still personlige spørsmål og få eksklusive tips mm. Inspirasjon for alle foreldre med barn i alderen 0-18 år.

 

 

Temperament og oppdragelse

Temperament og oppdragelse

Vi vet at barn blir født med ulikt temperament. Jeg hører ofte foreldre si : « Jeg har flere barn og de er så forskjellige. Jeg prøver å oppdra dem likt, men det som virker på Hans fungerer ikke på John . Det er vanskelig å vite hva som fungerer».

Temperament handler om den måten følelsene kommer til uttrykk på.

Svein Erik Ulvund, professor i pedagogikk sier : «Temperament er i stor grad en medfødt egenskap ved personligheten. Temperamentet kan likevel forandre seg etterhvert som barnet blir eldre». Den måten du som foreldre takler barnet på, vil ha stor betydning for hvordan personligheten blir.

TEMPERAMENT – dette betyr det for oss

Oj,kommer du ikke lenger ? Betal 99,-kr pr.måned. Ingen oppsigelsestid. Les så mange artikler du vil, få e-hefte, still personlige spørsmål og få eksklusive tips mm. Inspirasjon for alle foreldre med barn i alderen 0-18 år.

 

Det er lett å få dårlig samvittighet

Det er lett å få dårlig samvittighet.

Nesten daglig skjer det ting i livet som kan gi oss dårlig samvittighet. Det kan være noe vi gjør eller ikke gjør , kanskje en tanke vi får eller noe vi burde ha tenkt på i går. 

I foreldrerollen skjer det ofte. Det er alltid noe man burde ha gjort eller skulle ha gjort. Alle rundt oss har en mening om hva som er riktig og galt når det gjelder å oppdra et barn. Vi blir også til stadig påminnet om det gjennom sosiale medier og tradisjonelle medier. Vi får inntrykk av at vi alltid kunne ha tatt klokere valg. 

Sett i ettertid kunne vi muligens gjort mange ting på en annen måte, men nå gjorde vi ikke det og som oftest må vi leve med det vi gjorde. Sannsynligvis gjorde vi så godt vi kunne,- basert på det vi visste da. Du gjorde et valg og kan ikke omgjøre det.

Hvordan kan vi unngå å få dårlig samvittighet,- er det mulig ? Sannsynligvis er det ikke det, men noen tiltak kan i alle fall redusere mengden av dårlig samvittighet.

FORSLAG TIL HVA DU KAN GJØRE : 

Oj,kommer du ikke lenger ? Betal 99,-kr pr.måned. Ingen oppsigelsestid. Les så mange artikler du vil, få e-hefte, still personlige spørsmål og få eksklusive tips mm. Inspirasjon for alle foreldre med barn i alderen 0-18 år.

Han er så sjenert og flau

Han er så sjenert og flau

Vi har alle kjent på følelsen av å være flau. For mange av oss var den aller sterkest i tenåringsalderen. En tenåringen beskrev følelsen som :» Jeg føler at venninnen min ler inni seg når jeg snakker». En annen sa :» Jeg synes at alt jeg sier høres så teit ut, og derfor vil jeg ikke si noe».

Som foreldre ønsker vi at tenåringen vår skal bli spart for slike opplevelser. Likevel er det en del av de utfordringene som barnet vårt må lære å takle selv. Det er ingen grunn til å overdramatisere de unges flauhet og sjenanse, men det er noen ting vi kan gjøre for å hjelpe barnet vårt.

Dette kan du gjøre:

Oj,kommer du ikke lenger ? Betal 99,-kr pr.måned. Ingen oppsigelsestid. Les så mange artikler du vil, få e-hefte, still personlige spørsmål og få eksklusive tips mm. Inspirasjon for alle foreldre med barn i alderen 0-18 år.

Se deg selv utenfra

Se deg selv utenfra

Flere foreldre som jeg har snakket med føler seg usikre i foreldrerollen. De fokuserer ofte på hva de ikke får til og det okkuperer så stor plass i tankene at de glemmer å legge merke til hva de faktisk lykkes med. Gjennom å søke informasjon kan vi få nytt blikk på hvilke foreldre vi vil være.

Flere studier er gjort på hva vi bør gjøre som foreldre for at barnet vårt skal få en best mulig oppdragelse. Mange av disse studiene tar utgangspunkt i at vi må klare og se oss selv utenfra. Det betyr at vi må se hvordan vi faktisk oppfører oss sammen med barnet vårt, og ikke hvordan vi ønsker at vi oppfører oss.

LES HER OM HVORDAN KAN VI SE OSS SELV UTENFRA :

Oj,kommer du ikke lenger ? Betal 99,-kr pr.måned. Ingen oppsigelsestid. Les så mange artikler du vil, få e-hefte, still personlige spørsmål og få eksklusive tips mm. Inspirasjon for alle foreldre med barn i alderen 0-18 år.

På jakt etter lysglimt

På jakt etter lysglimt

Som mor og far har vi hovedansvaret for oppdragelsen til barnet vårt. I ryggmargen har vi våre erfaringer som barn av våre foreldre. Dette blir ofte våre retningslinjer for oppdragelsen. Noen ganger gjør vi tilnærmet likt som våre foreldre gjorde, andre ganger nesten motsatt.

Det vi kanskje ikke er helt klar over er at det foregår mange studier som ser på hvordan barn utvikler seg, hvordan barn lærer best og hvilke egenskaper våre barn trenger for å møte fremtidens samfunn.

Jeg vil presentere metoden løsningsfokusert tilnærming (LØFT) . Denne metoden har vært brukt i barnehager og skoler de siste årene.

LES HVORDAN HER

Oj,kommer du ikke lenger ? Betal 99,-kr pr.måned. Ingen oppsigelsestid. Les så mange artikler du vil, få e-hefte, still personlige spørsmål og få eksklusive tips mm. Inspirasjon for alle foreldre med barn i alderen 0-18 år.