Innlegg

Å grue seg til å gå på skolen

Å grue seg til å gå på skolen

I boken I hodet på en tenåring sier psykolog Lars Halse Kneppe : «Det er stadig flere norske ungdommer som ikke klarer å gå på skolen og i stedet blir sittende hjemme. Av ulike og sammensatte årsaker er de ikke i stand til å håndtere den belastningen en skolehverdag kan medføre».

Barnet vårt må gå på skolen. Det er ikke noe de kan velge bort.
Kneppe sier også : « Å falle ut av skolen er å falle ut av selve livet». Skolen betyr mye for barn og unges faglige og sosiale utvikling. Å føle at man har en verdi for venner og familie og at man mestrer hverdagen er grunnmuren i vår selvbilde.

I et strammere arbeidsmarked vil trolig skolen bli enda viktigere og unge med fullført utdannelse og lite skolefravær vil stille fremst i køen på arbeidsmarkedet. Skolefravær og skolevegring er utfordrende for alle som er involvert, ikke minst for barn og foreldre.

Hva skal vi se etter og hvordan kan vi støtte barnet vårt
Oisann, kommer du ikke lenger? Bli abonnent og få første måned helt gratis og uforpliktende. Fortsetter du som abonnent vil du motta eksklusive tips & råd og mulighet til å stille spørsmål til Hilde for kun 99,- kr pr måned. Ingen oppsigelsestid.

Psykisk helse-hvordan kan vi støtte tenåringen vår !

Psykisk helse-hvordan kan vi støtte tenåringen vår ?

De aller fleste tenåringer trives godt i livet. De er fornøyd med foreldrene sine, vennene sine, skolen de går på og i lokalmiljøet de bor. Flertallet har god fysisk og psykisk helse, og ser på sin egen fremtid med betydelig optimisme.

Ungdata startet sine landsomfattende undersøkelser blant tenåringer i 2010. Tall fra UNG DATA i 2018 viser at noen unge sliter med ensomhet, og ca 9% har ikke en fortrolig venn som de kan lufte problemene sine med. Ungdata forteller også om en økende tendens blant ungdoms- og vidergående- skoleelever som utvikler psykiske helseplager. Jenter sliter mer enn gutter. Jenter er ofte flinkere å be om hjelp enn gutter.

En utviklingstrekk i 2018 er flere tenåringer har mindre optimisme for fremtiden, og de psykiske helseplagene blant ungdom øker . I undersøkelsen «Psykt flink-en rapport om stress og press blant ungdom utført av Respons Analyse for Røde Kors , er tenåringer blitt spurt om hvordan de oppfatter hverdagen.

Mange rapporterer om et kropps- og prestasjons-press. Videre svarer 25 % av tenåringene at de holder problemene for seg selv. De snakker ikke med noen om hva som plager dem.

TIPS ved Stavanger Universitetssykehus (tidlig oppdagelse og behandling av psykoser) sier at 75 % av de som får en psykisk lidelse, får det før 25 år. Mange venter for lenge med å søke hjelp, og da øker sannsynligheten for at lidelsene blir verre og vanskeligere å helbrede. En god nyhet for mange er at dersom du søker hjelp tidlig, er sjansen for å bli frisk dobbelt så stor.

HVORDAN KAN FORELDRE FOREBYGGE OG STØTTE  :
Oisann, kommer du ikke lenger? Bli abonnent og få første måned helt gratis og uforpliktende. Fortsetter du som abonnent vil du motta eksklusive tips & råd og mulighet til å stille spørsmål til Hilde for kun 99,- kr pr måned. Ingen oppsigelsestid.