Innlegg

Fritidsaktiviteter – hvor mange ?

Som mor til  en førskolegutt ble jeg litt småstresset over at alle ungene i gata hadde en fritidsaktivitet. Jeg tok med meg gutten min på ulike arenaer for å finne ut hva han hadde lyst til å holde på med. Han syntes ikke noe var gøy. Da vi introduserte aktivitet nummer fem, sa han : « Mamma, jeg har bare lyst til å være hjemme og leke». Jeg avsluttet prosjekt fritidsaktivitet, og syntes at jeg hadde en klok gutt som lærte meg mye. Da han ble 9 år, var han klar for å prøve ut ulike aktiviteter. Siden har han vært aktiv i ett eller annet.

Barn er forskjellige. Noen liker å ha mye å gjøre.
Trenger alle barna i familien ha like mange aktiviteter ?

Et aktivt barn kan ha tre aktiviteter eller mer i løpet av uken, og et mindre aktivt barn kan ha en fritidsaktivitet. Med gode begrunnelser, aksepterer barna dette.

Som foreldre må vi hjelpe barnet med å finne balansen mellom hvile, lekser, fritid, familie og venner.

Noen barn trenger mer hvile uten at de er late av den grunn. Vi skal hjelpe barnet vårt til å finne en hobby eller utvikle en interesse. Å ha en fritidsaktivitet som er gøy,  skal gi  oss ny energi.

Barnet kan starte  med én fritidsaktivitet, sier barnepsykolog Kirsten Hasselknippe. (Fra en artikkel av Janet Molde Hollund 2018)

Magne Raundalen, psykolog, deler aktiviteter for barn i tre kategorier :

  • Påførte goder
  • Den glatte trappen
  • Fri forskning.

Påførte goder er aktiviteter som foreldrene mener er bra for barna av ulike grunner.
Foreldre introduserer barnet for det som vi tenker barnet kan ha glede av ,eller som vi alltid har ønsket å gå på selv. Her må vi tolke barnets signaler, og se hvem barnet gjør dette for. Barnet kan fort miste motivasjonen dersom det føler seg presset inn i en aktivitet fordi nabobarna gjør det e.l.

Den glatte trappen er en motivasjonstrapp, hvor barnet i det øverste trinnet synes det er ubehagelig å være med på aktiviteten. Barnet mestrer ikke aktiviteten. Ofte sier vi at øvelse gjør mester. Tenk om barnet ikke ønsker å mestre denne aktiviteten.  Går man for lenge her, vil det nederste trinnet gi aversjon mot aktiviteten.  Antagelig vil barnet aldri prøve dette igjen.  Som foreldre skal vi ta mestringsignalene på alvor.

Her må vi finne balansen mellom utprøving og avslutning. Det kan være lenge å vente med å avslutte om seks måneder. For barnet som prøver mange aktiviteter, og vil avslutte med en gang, er dette en utfordring.  Min venninne sier : « Datteren min slutter med en gang vi har betalt kontigenten».

Skal barnet ta en pause med aktiviteter ?

Kan barnet begynne på en aktivitet med god venn ?

Finn ut hvorfor barnet ikke trives ?

For noen av de barna  jeg har jobbet med var utfordringen å ta kontakt, og bli kjent med nye mennesker. De visste ikke helt hvordan de skulle få kontakt med de andre. De følte seg alene.

Vi diskuterte og øvde på hva man kan gjøre for å bli kjent med nye venner.

Fri forskning er at barnet tar initiativ til, og får delta på ulike aktiviteter. Noen idrettslag tilbyr kurs hvor man prøver ulike aktiviteter. I andre fritidsaktiviteter kan barnet delta en måned før det bestemmer deg.

Hos oss har det vært viktig å følge barnets initiativ. Når barnet har vært klar til å gjøre noe utenom barnehage/skole, har vi prøvd ulike aktiviteter. Vi ble enige om maks  to aktiviteter pr.uke.

En av guttene hadde større kapasitet, og hadde i en periode flere aktiviteter. Etterhvert når barna går mot ungdomsskolealder, øker gjerne mengden av treninger eller møter innen aktiviteten. Da må ofte barnet  velge hva det vil satse på, enten det gjelder sport eller andre aktiviteter.

Vi prøvde å ha en ettermiddag i uken uten aktiviteter. Da ble det ro i familien, og vi hadde gode samtaler rundt middagsbordet. Som familie fant vi ut at dette passet for oss.

Vi skal ha tid til hverandre, og overskudd til å mestre hverdagen. Livet må ikke være så heseblesende at det bare fyker forbi.

Ha tid til hverandre nå. Bli godt kjent med hverandre. Plutselig er barna dine voksne.