Innlegg

Barnet mitt ønsker å delta på sosiale medier

Med de nye personvernreglene fra 1. juli 2018(GDPR), må barn i Norge under 13 år ha verifisert godkjenning fra foreldre dersom de skal ha sin egen konto i sosiale medier.

Medietilsynet kommer med en sterk anbefaling om å følge aldersgrensen. Samtidig vet vi at det er vi som foreldre som har det siste ordet. Barnet vårt og vi , blir utsatt for press lenge før 13 års alderen.

Som foreldre vil vi at barnet vårt ikke skal skille seg ut.
Dersom andre venner har fått tilgang, har vi lett for å gi etter.

Hvordan kan vi ha kontroll ?

 Upps, kommer du ikke lenger? Bli abonnent og få eksklusive tips & råd for kun 99 kr pr mnd. Inkluderer også personlig rådgivning m.m. fra Hilde.