Innlegg

Stavangerprosjektet og foreldre

Stavangerprosjektet er en tverrfaglig studie basert på kartlegging av 1083 barn i alder fra 2 1/2 år til 9 1/2 år. Det er et samarbeid mellom Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger (UIS) og Stavanger kommune. Fra 2007 til 2018 har ansatte i barnehage og skole fulgt de samme barna gjennom 7 år. Kartleggingen har skjedd når barnet var 2 1/2 år, 4 1/2 år, 7 1/2 år og 9 1/2 år.

I barnehagen har personalet observert og kartlagt ferdigheter innen språkutvikling, motorikk, sosial kompetanse og matematikk. På skolen har personalet kartlagt ferdigheter barnet har i lesing, skriving og regning.

I november 2018 hadde Stavangerprosjektet en avslutningskonferanse hvor de publiserte noen av resultatene. Stavangerprosjektet er unikt på mange måter. Det er få forskningsprosjekter som følger barn over så mange år, og hvor det er forskere med forskjellig faglig bakgrunn som deltar. Barnet blir kartlagt av fagpersoner som kjenner barnet godt.

Her er noe av det de har funnet ut !
Det betyr mye for oss som foreldre.

Oj,kommer du ikke lenger ? Betal 99,-kr pr.måned. Ingen oppsigelsestid. Les så mange artikler du vil, få e-hefte, still personlige spørsmål og få eksklusive tips mm. Inspirasjon for alle foreldre med barn i alderen 0-18 år.