Innlegg

Stavangerprosjektet og foreldre

Stavangerprosjektet er en tverrfaglig studie basert på kartlegging av 1083 barn i alder fra 2 1/2 år til 9 1/2 år. Det er et samarbeid mellom Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger (UIS) og Stavanger kommune. Fra 2007 til 2018 har ansatte i barnehage og skole fulgt de samme barna gjennom 7 år. Kartleggingen har skjedd når barnet var 2 1/2 år, 4 1/2 år, 7 1/2 år og 9 1/2 år.

I barnehagen har personalet observert og kartlagt ferdigheter innen språkutvikling, motorikk, sosial kompetanse og matematikk. På skolen har personalet kartlagt ferdigheter barnet har i lesing, skriving og regning.

I november 2018 hadde Stavangerprosjektet en avslutningskonferanse hvor de publiserte noen av resultatene. Stavangerprosjektet er unikt på mange måter. Det er få forskningsprosjekter som følger barn over så mange år, og hvor det er forskere med forskjellig faglig bakgrunn som deltar. Barnet blir kartlagt av fagpersoner som kjenner barnet godt.

Her er noe av det de har funnet ut !
Det betyr mye for oss som foreldre.

Oisann, kommer du ikke lenger? Bli abonnent og få første måned helt gratis og uforpliktende. Fortsetter du som abonnent vil du motta eksklusive tips & råd og mulighet til å stille spørsmål til Hilde for kun 99,- kr pr måned. Ingen oppsigelsestid.

Språkutvikling 0 – 6 år

« Å lære språket er noe av det viktigste som skjer i barnets liv. Gjennom språket lærer vi å forstå verden «. « Språket er avgjørende for den intellektuelle, emosjonelle og sosiale utviklingen».
      FRA BOKEN Barns språkutvikling av Anne Høigård, 2013.

For å snakke med hverandre, leke med hverandre, forklare hvordan vi har det inne i oss, ja faktisk for å tenke, trenger vi ord. Vi trenger også å forstå hva ordene betyr.

Oisann, kommer du ikke lenger? Bli abonnent og få første måned helt gratis og uforpliktende. Fortsetter du som abonnent vil du motta eksklusive tips & råd og mulighet til å stille spørsmål til Hilde for kun 99,- kr pr måned. Ingen oppsigelsestid.

2 1/2 til 3 år

Oppmerksomhet 2,5 år til 3 år :

Oisann, kommer du ikke lenger? Bli abonnent og få første måned helt gratis og uforpliktende. Fortsetter du som abonnent vil du motta eksklusive tips & råd og mulighet til å stille spørsmål til Hilde for kun 99,- kr pr måned. Ingen oppsigelsestid.