Innlegg

Psykisk helse-hvordan kan vi støtte tenåringen vår !

Psykisk helse-hvordan kan vi støtte tenåringen vår ?

De aller fleste tenåringer trives godt i livet. De er fornøyd med foreldrene sine, vennene sine, skolen de går på og i lokalmiljøet de bor. Flertallet har god fysisk og psykisk helse, og ser på sin egen fremtid med betydelig optimisme.

Ungdata startet sine landsomfattende undersøkelser blant tenåringer i 2010. Tall fra UNG DATA i 2018 viser at noen unge sliter med ensomhet, og ca 9% har ikke en fortrolig venn som de kan lufte problemene sine med. Ungdata forteller også om en økende tendens blant ungdoms- og vidergående- skoleelever som utvikler psykiske helseplager. Jenter sliter mer enn gutter. Jenter er ofte flinkere å be om hjelp enn gutter.

En utviklingstrekk i 2018 er flere tenåringer har mindre optimisme for fremtiden, og de psykiske helseplagene blant ungdom øker . I undersøkelsen «Psykt flink-en rapport om stress og press blant ungdom utført av Respons Analyse for Røde Kors , er tenåringer blitt spurt om hvordan de oppfatter hverdagen.

Mange rapporterer om et kropps- og prestasjons-press. Videre svarer 25 % av tenåringene at de holder problemene for seg selv. De snakker ikke med noen om hva som plager dem.

TIPS ved Stavanger Universitetssykehus (tidlig oppdagelse og behandling av psykoser) sier at 75 % av de som får en psykisk lidelse, får det før 25 år. Mange venter for lenge med å søke hjelp, og da øker sannsynligheten for at lidelsene blir verre og vanskeligere å helbrede. En god nyhet for mange er at dersom du søker hjelp tidlig, er sjansen for å bli frisk dobbelt så stor.

HVORDAN KAN FORELDRE FOREBYGGE OG STØTTE  :
Oisann, kommer du ikke lenger? Bli abonnent og få første måned helt gratis og uforpliktende. Fortsetter du som abonnent vil du motta eksklusive tips & råd og mulighet til å stille spørsmål til Hilde for kun 99,- kr pr måned. Ingen oppsigelsestid.