Vannkopper

Hva er vannkopper?

Vannkopper er en meget smittsom virus-sykdom som spesielt rammer barn.
Den gir ofte kløende hudutslett med blærer.

Hvordan får man vannkopper?

Smitten skjer fra person til person,- enten ved direkte kontakt med sprukne vannkoppeblærer eller gjennom luftbårne dråper. En person er smittsom fra noen dager før utslettet bryter ut og til det er dannet skorpe på alle blærene. Det går ca. 10-20 dager fra man er smittet til sykdommen bryter ut.

Hva er tegnene på vannkopper?

Før utslettet bryter ut kan det være en periode på opp til en uke med lett feber og ledd/muskelsmerter. Utslettet begynner som små røde prikker som i løpet av noen timer utvikler seg til blærer. Etter noen dager omdannes en blære til skorpe.

Det vanligste er at det kan oppstå nye blærer i opp til 10 dager. Antallet blærer er veldig varierende fra person til person .Utslett oppstår som regel først på overkroppen og i ansiktet. Siden kan det spre seg til hårbunn, armer og ben. Det kan også spre seg til slimhinnene, spesielt i munnen og på kjønnsorganene.

  • Barn er ofte kun lett medtatt
  • Voksne er vanligvis sykere enn barn

Hvordan behandles vannkopper?

Ettersom personen er smittsom inntil det er skorpe på alle blærene og det ikke kommer nye, bør den syke holdes hjemme inntil han ikke lenger er smitteførende. Det brukes vanligvis ingen medisiner som kurerer tilstanden. Behandlingen er hovedsakelig lindring av symptomer. Kløen kan lindres. Det finnes forskjellige former for kløstillende medisin til utvortes bruk, blant annet «hvitvask» som kjøpes reseptfritt på apoteket . Kløestillende medisin gir noen timers lindring.

  • For å unngå betennelse og arrdannelse bør man ikke klø på blærene.
  • Smitterisikoen reduseres ved å være nøye med personlig hygiene.
  • Kalde omslag kan lindre kløen.
  • Hold den syke i kjølige omgivelser ettersom varme og svette kan utløse kløe.

Ved utbrudd av vannkopper med en så voldsom kløe at barnets nattesøvn ødelegges, kan man eventuelt gi allergimedisin med søvndyssende effekt.

Hvordan stiller legen diagnosen?

Diagnosen stilles utifra symptomene og det er sjelden behov for å ta prøver.
Tilstanden gir sjelden komplikasjoner. Sykdommen varer som regel syv til ti dager hos barn og lenger tid hos voksne. Hvis man en gang har hatt vannkopper, er man livsvarig immun overfor sykdommen.

Hvilke komplikasjoner kan oppstå?

Noen får bakteriebetennelse i blærene. Da er det en ny betennelse som ofte kommer fordi
man f.eks klør på blærene.